skip to Main Content

Uitvaartvereniging “Memento Mori” bestaat sinds 1910, is gevestigd te Gerkesklooster-Stroobos, en is een zelfstandige uitvaartvereniging. De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland, welke op haar beurt is aangesloten bij het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartverenigingen zonder Winstoogmerk (L.S.U.W.).

29 mei 2010 hebben we het 100 jarig bestaan van “Memento Mori” herdacht in en rondom de Hervormde kerk en de begraafplaats. Tijdens een open dag was er onder andere een presentatie van grafzerken, drukwerk, grafkisten, was er een lijk koets aanwezig en later op de morgen een lezing van Leo Fijen, oud presentator van t.v. programma Kruispunt en schrijver van diverse boeken. Bij deze lezing was de kerkzaal tot de laatste stoel bezet met belangstellenden variërend in de leeftijd van 7 tot ruim 80 jaar. Het geheel werd die dag een feestelijk tintje gegeven door een aantal doedelzak spelers.

De vereniging behartigt de uitvaart van haar leden, ongeacht religie en levensbeschouwing, woonachtig te Gerkesklooster en Stroobos, of die van oudsher banden met onze dorpen hebben. Hierbij kan gekozen worden voor een begrafenis of crematie.

 

Back To Top