skip to Main Content

Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland

Hoogland Burgum. Uitvaartkisten, koelingen en rouwvervoer

Begraafplaats

Dorp, kerken en verenigingsgebouw Rehoboth

Belastingen en toeslagen

Sociale Verzekerings Bank (SVB)
De gemeente brengt de SVB direct op de hoogte omdat zij verantwoordelijk zijn voor de eventuele Anw-uitkering. De Nabestaandenuitkering, Halfwezen- en wezenuitkering dient u zelf aan te vragen

De Belastingdienst
De Belastingdienst stuurt de nodige formulieren op, zodat de nabestaanden de laatste belastingzaken kunnen afhandelen. Als de overledene inkomstenbelasting moest afdragen, sturen ze een F-biljet en ze sturen een aangifteformulier voor de eventuele erfbelasting.

Waterschap
Het waterschap krijgt via de gemeente de persoonsgegevens en overlijdensdatum van de overledene door. Zij zetten vervolgens de betalingen aan waterschapsbelasting stop. 1 januari is de peildatum voor deze belasting; overlijdt iemand op 2 januari, dat betaalt hij of zij alsnog het hele verdere jaar waterschapsbelasting.

Gemeentelijke belastingen
Voor overige gemeentelijke belastingen geldt dat de belastingplicht vervalt op het moment van overlijden. Aan de belastingplichtige wordt een eventueel teveel betaald bedrag teruggestort. Als er overgebleven huisgenoten zijn, krijgt de nieuwe belastingplichtige een nieuwe aanslag voor de rest van het jaar.

Het UWV
De gemeente geeft ook aan het UWV door dat iemand is overleden. Was de overledene ingeschreven bij het UWV, dan stopt de uitkering op de dag na het overlijden. Daarna bepalen zij of nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering.

De gemeente waar de aangifte van het overlijden wordt gedaan stelt verschillende instanties op de hoogte.

 

Back To Top