skip to Main Content

In de Nederlandse Hervormde Kerk te Gerkesklooster hebben we een aula waar de opbaring kan plaatsvinden. De nabestaanden kunnen dan 24 uur per dag de overledene bezoeken en zelf bepalen wie zij meenemen, hoe lang ze willen blijven en hoe vaak ze willen komen. Bij opbaren thuis dient voldoende ruimte te zijn, en is de bereikbaarheid met de kist belangrijk.

De kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Gerkesklooster is eigenaar van het kerkhof. Voor aankoop van graven en vragen over de begraafplaats dient men contact op te nemen met de beheerder: de heer T. Wouda, Verlaatsterweg 8, 9873 PA Gerkesklooster. Telefoonnummer 0512 – 35 14 60.

Het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente is geschikt voor het houden van uitvaarten tot een maximum van ± 100 personen. Andere locaties zijn onder andere het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk en Dorpshuis Rehoboth.

Back To Top